Kuinka meille pääsee asukkaaksi? 

Kotoisinkotiin voi tulla asukkaaksi itsemaksavana, palvelusetelin turvin tai kunnan tai kaupungin ostopalvelusopimuksella.  

Vapaita asukaspaikkoja voit tiedustella Marjolta tai Jarilta.

Tutustu myös kotiin annettaviin palveluihimme.

Kotoisinkodin asukas ja hoitaja.

Mikä palveluseteli? 

Palveluseteli on yksi kuntien tapa järjestää kuntalaistensa sosiaali- ja terveyspalveluita. Kunta voi myöntää palvelusetelin esimerkiksi kattamaan tehostetun palveluasumisen tai kotihoidon kustannuksia. Se antaa asiakkaalle tai hänen läheisilleen mahdollisuuden itse päättää, miltä kunnan hyväksymältä yritykseltä palvelu hankitaan. Näin ollen palveluseteli lisää valinnanvapautta ja parantaa palveluiden saatavuutta. Palvelusetelin arvo määräytyy tulojen mukaan. Se voi kattaa ostetun palvelun kokonaan tai osittain, jolloin kuntalainen maksaa palveluntuottajalle omavastuuosuuden. 

Miten palvelusetelin saa? 

Palvelusetelin myöntäminen perustuu aina asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointiin. Arvion tekee kunnan SAS-työryhmä (selvitä, arvioi, sijoita). Asiakkaalle laaditaan yhdessä hänen kanssaan kirjallinen hoito- ja palvelusuunnitelma, joka perustuu asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Suunnitelma tarkistetaan palvelutarpeen muuttuessa. 

Lue lisää palvelusetelin käytöstä Kempeleen kunnan sivuilta tai Oulun Kaupungin sivuilta.