Muistiystävällinen ympäristö

Muistisairauden löytyminen voi aiheuttaa monenlaisia tunteita niin henkilöllä itsellään kuin hänen omaisillaankin. Joskus diagnoosi on helpotus ja se antaa selityksen muuttuneelle käytökselle, mutta usein se myös luo huolta ja epävarmuuden tunteita. Tilanteeseen on mahdollista saada erilaisia tukitoimia ja yksi oleellinen asia kotona asumista helpottamaan on muistiystävällisen ympäristön luominen.  

Muistiystävällisesti sisustettu olohuone.
Tummuuserot sisustuksessa helpottavat muistisairaan hahmotuskykyä.

Muistisairaan hyvä asuinympäristö on selkeä ja johdonmukainen. Selkeyttä parantavat erilaiset kontrastit, kuten tummuuserot, joilla pyritään erottamaan seinät, lattiat, ovet ja muut pinnat toisistaan. Aistien kautta saatava tieto ja sen tulkinta ovat keskeisiä muistisairaan henkilön toiminnalle. Näön heiketessä tuntoaisti korostuu, jolloin erilaiset miellyttävät kosketeltavat pinnat ovat hyväksi.

Ympäristön levollisuus ja harmonisuus vähentävät sisäistä kaaosta. Selkeät, ymmärrettävät tilat ja miellyttävä äänimaisema antavat kiinnekohtia aisteille ja muistille, sekä tukevat toimintakykyä. Hyvä valaistus, riittävä luonnonvalo, lattiapintojen yhtenäisyys ja käsijohteet helpottavat ympäristön hahmottamista ja lisäävät turvallisuutta. 

Muistisairaalle on tärkeää tuntea olonsa turvalliseksi, siinä auttaa tilat, joissa on helppo löytää asioita. Toiminnallisuus on tärkeä huomioida sisustuksessa: tekemistä käsille, liikkumista, muistelua ja huomioidaan vuodenajan vaihtelut.

Painokissa rauhoittaa ja antaa käsille tekemistä.
Painokissa sylissä rauhoittaa istujaa.

 

Tutut valokuvat tuovat turvaa.
Tutut valokuvat tuovat turvaa.

Meillä Kotoisinkodin palvelukodissa sisustus on suunniteltu muistiystävälliseksi. Kiinteistö on rakennettu meitä varten, joten olemme voineet ottaa asiat huomioon jo suunnitteluvaiheessakin. Asukkaiden omat huoneet sisustetaan omilla tutuilla huonekaluilla, tekstiileillä, tauluilla ja valokuvilla. Näin luodaan muistia tukeva ja turvallisuutta tuova asuinympäristö. 

Myös kotona asuvien ympäristössä voi ottaa monenlaisia asioita huomioon ilman remonttitarvetta. Tutustu muistiohjaajan palveluihimme ja kysy lisää miten voisimme juuri teidän tilanteessanne olla avuksi. Muistiohjaajan konsultaatiota voi tilata myös etäyhteydellä ympäri Suomen.