Muistiohjaus

70,00 

Kuvaus

Muistiohjaus

Oma koti on usein ihmisen rakkain paikka olla ja asua. Muistisairaan asuminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään on kaikkien etu, jos vain olosuhteet ja tarvittavat tukitoimet sen mahdollistavat. Kotiin annettava muistiohjaus tukee muistisairaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja näin mahdollistaa asumisen kotona turvallisesti mahdollisimman pitkään.

Muistiohjaaja toimii yhteistyössä muistisairaan ihmisen ja hänen läheistensä kanssa tukien, ohjaten ja kuunnellen heitä. Palvelu suunnitellaan muistisairaan ja hänen omaistensa tarpeisiin sopivaksi muuttuvissa tilanteissa ja heidän tarpeensa kartoitetaan aina tapauskohtaisesti. Näin edesautetaan kotona asumista ja kiinnitetään erityisesti huomiota omaisten jaksamiseen. Muistiohjaaja kartoittaa asiakkaan toimintaympäristön niin, että se toimii muistin tukena ja lisää asukkaan turvallisuutta.

Palvelun arviointikäynti on ilmainen.

Palvelu kuuluu kotitalousvähennyksen piiriin.

Lue lisää muistiystävällisestä ympäristöstä.

Muistiohjaajan konsultaatiota on mahdollista tilata myös etäyhteydellä ympäri Suomen. 

Muistiohjaajana toimii Teija Puuri (muistiohjaaja, kunto- ja lähihoitaja, muistiystävällisen ympäristön asiantuntija) ja hänen työparinaan Marjo Mäyrä (toiminta-, fysio- ja psykoterapeutti).